LEGAL ADVICECOPYRIGHT AND CONDITIONS OF USE

Użytkownicy odwiedzający stronę internetową mogą korzystać z jej zasobów wyłącznie do celów prywatnych, rozumianych jako wyświetlanie strony na komputerze osobistym.

W związku z prawem chroniącym własność intelektualną – treściową i artystyczną – oraz innymi uregulowaniami prawnymi, kopiowanie, redystrybucja elementów tworzących stronę internetową ATACHE Scientific Cosmetic, w całości lub w częściach jest ściśle zabronione.

Wszystkie nazwy własne wymienione na stronie stanowią zastrzeżone znaki towarowe. Wykorzystanie jakiegokolwiek z tych znaków towarowych wymaga specjalnej zgody pisemnej od ATACHE. Wszelkie zapytania dotyczące wykorzystania znaków towarowych powinny być kierowane na adres e-mail: atache@sabell.pl. Każde nieuprawnione wykorzystanie będzie uznane za naruszenie praw własności intelektualnej i będzie ścigane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

Firma SABELL w imieniu marki ATACHE ma przyjemność powitać Ciebie na tej stronie internetowej, dostępnej pod następującym adresem URL: www.atache.pl. Użytkownicy internetu odwiedzający stronę akceptują ustalone warunki użytkowania, zobowiązując się do ich przestrzegania.